ตัวอย่างคำนำ
คำนำ
          รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ท ๕๐๔ ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาความรู้ที่ได้จากเรื่องลิลิตะเลงพ่าย  ซึ่งรายงานนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้จากตำราพิชัยสงคราม การจัดทัพ การตั้งทัพ การเคลื่อนทัพกลศึกต่าง ๆ โหราศาสตร์ในการทำสงคราม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอันแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการรบของพระองค์เพื่อสดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ผู้จัดทำได้เลือกหัวข้อนี้ในการทำรายงาน เนื่องมาจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจรวมถึงเป็นการเทิดพระเกียรติวีรกษัตริย์ไทย และ ความฉลาดของบรรพบุรุษผู้จัดทำจะต้องขอขอบคุณ อ.พิทักษ์ อาจริยวัฒนกุล ผู้ให้ความรู้และแนวทางการศึกษา  เพื่อน ๆ ทุกคนที่ให้ ความช่วยเหลือมาโดยตลอดผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆท่าน
 นายชัยพิดิช  ขจรไกลไพศาล


ตัวอย่างคำนำ 2
คำนำ
         ศิลปะการบริหารเวลาเป็นการเสนอแนวคิดใหม่ในการจัดการกับเวลาเพื่อให้ได้งานมากอย่างมีประสิทธิภาพแต่ใช้เวลาจะได้เวลาอย่างพอเหมาะหรือน้อยกว่าแน่นอนคนเราทุกคนย่อมมีเวลาวันละ24ชั่วโมงเท่ากันหมดแต่สำหรับผู้ที่มีศิลปะในการบริหารเวลาจะได้งานที่มีประสิทธิภาพมากกว่ามีเวลาคิดสิ่งใหม่มากกว่ามีเวลาพักผ่อนมากกว่าและมีเวลาเป็นของตนเองมากกว่าคนที่ยังไม่รู้วิธีที่จะจัดการกับเวลาของตนเอง

        สาเหตุที่เลือกอ่านเรื่องนี้เพราะว่าสามารถนำข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จะทำให้เราใช้เวลาที่เรามีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับภาิษิตที่ว่า  Time and tide wait for no man สายน้ำไม่คอยท่าวันเวลาไม่คอยใคร
น.ส.ศิริประภา พัฒผล

Comment

Comment:

Tweet

 สงสารcry

#198 By มาย (202.29.177.235) on 2015-11-23 13:18

 สงสารcry

#198 By มาย (202.29.177.235) on 2015-11-23 13:18

 สงสารcry

#198 By มาย (202.29.177.235) on 2015-11-23 13:18

 สงสารcry

#198 By มาย (202.29.177.235) on 2015-11-23 13:18

#197 By porkmugtuy (106.0.210.155|106.0.210.155) on 2015-09-17 13:59

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink double wink

#196 By (106.0.210.155|106.0.210.155) on 2015-09-17 13:58

ดีๆ อ้วก

#192 By ชุติมา อินทร์แพง (110.78.178.9|110.78.178.9) on 2015-02-24 17:13

sad smile

#191 By (182.93.150.200|182.93.150.200) on 2015-02-24 09:45

ัภไึมึัีะ

#190 By ไำๆะื (171.96.245.152|171.96.245.152) on 2015-02-22 13:19

confused smile อาไร

#189 By (1.1.253.134|1.1.253.134) on 2015-02-21 16:59

#188 By (101.51.129.248|101.51.129.248) on 2015-02-18 12:04

angry smile

#187 By (49.48.223.101|49.48.223.101) on 2015-02-16 17:32

dddddd

#186 By (202.29.179.173|202.29.179.173) on 2015-02-16 15:28

#185 By is (61.7.185.223|61.7.185.223) on 2015-02-12 19:59


#184 By (110.164.177.86|10.114.23.102, 110.164.177.86) on 2015-02-05 15:54

confused smile  rhjiuirjhuihuijd5555555555555555555555

#183 By (110.164.177.86|10.114.23.102, 110.164.177.86) on 2015-02-05 15:49

sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile

#182 By (202.29.179.224|202.29.179.224) on 2015-01-29 11:49

#181 By (115.87.27.191|115.87.27.191) on 2015-01-24 20:02

 

#180 By (182.53.196.93|182.53.196.93) on 2015-01-14 13:53

double wink angry smile

#179 By (49.230.95.251|49.230.95.251) on 2014-12-18 20:47

#178 By (101.109.243.140|101.109.243.140) on 2014-12-18 13:11

surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile

#177 By (101.109.243.140|101.109.243.140) on 2014-12-18 13:11

กากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#176 By (27.145.201.131|27.145.201.131) on 2014-12-15 18:46

งง

#175 By (27.145.201.131|27.145.201.131) on 2014-12-15 18:45

ดีนะconfused smile

#174 By (27.145.201.131|27.145.201.131) on 2014-12-15 18:45

ก็ดี
question question question question question question question

#173 By (27.145.201.131|27.145.201.131) on 2014-12-15 18:45

open-mounthed smile open-mounthed smile

#172 By (110.77.206.147|10.0.0.253, 110.77.206.147) on 2014-12-08 16:43

big smile

#171 By (202.29.177.201|202.29.177.201) on 2014-12-04 10:40

confused smile surprised smile wink [e14
]

#170 By (125.26.125.90|125.26.125.90) on 2014-11-30 20:30

อะไรก็มายรู้
 

#169 By (202.29.177.166|202.29.177.166) on 2014-11-26 10:59

#168 By ดอกไม้ประจำอาเซียน (27.55.171.36|27.55.171.36) on 2014-11-16 13:07

ขอบ

#167 By (27.145.19.10|27.145.19.10) on 2014-10-06 14:39

ดีbig smile

#166 By (1.47.80.107|1.47.80.107) on 2014-10-02 17:09

#165 By (124.120.44.228|124.120.44.228) on 2014-09-29 18:36

กากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#164 By earth (124.120.44.228|124.120.44.228) on 2014-09-29 18:36

#163 By (1.4.211.132|1.4.211.132) on 2014-09-19 14:45

อะไรรรรรรangry smile angry smile embarrassed งงง

#162 By (1.4.211.132|1.4.211.132) on 2014-09-19 14:45

#161 By (202.29.178.97|10.0.0.28, 202.29.178.97) on 2014-09-18 13:57

sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile

#160 By (202.29.178.97|10.0.0.28, 202.29.178.97) on 2014-09-18 13:57

ไม่เข้าใจ

#159 By (118.174.78.161|118.174.78.161) on 2014-09-16 20:31

 

#158 By (101.51.172.232|101.51.172.232) on 2014-09-15 15:32

  open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile big smile big smile big smile

#157 By uihflkhihth (180.180.108.33|180.180.108.33) on 2014-09-12 13:29

พภพีดภ้เพัรีภ้พี้-้พี-่ภดพำดุะ-ภั้ี้พี้ี-ภ่พ่พดำ้ีพั cry double wink embarrassed

#156 By (110.164.46.156|110.164.46.156) on 2014-07-31 20:10

big smile

#155 By (110.164.46.156|110.164.46.156) on 2014-07-31 20:10

#154 By (110.164.46.156|110.164.46.156) on 2014-07-31 20:09

นาบำอดิุร  แม่ยงวะทหเโอสืน
พ่อรอน่งวป้า.1.5.... เพืรงทำใจ่ตะถ่ม 

#153 By (202.29.179.248|202.29.179.248) on 2014-07-30 16:37

ขอบคุณค่ะช่วยได้เยอะมาก  

#152 By ฝน (223.206.43.184|223.206.43.184) on 2014-07-29 19:46

question question question question

#151 By วาวา (106.0.211.189|106.0.211.189) on 2014-07-28 14:33

cry cry surprised smile

#150 By (182.52.37.179|182.52.37.179) on 2014-07-28 11:39

sad smile sad smile sad smile

#149 By (27.145.106.75|27.145.106.75) on 2014-07-27 20:21